TIME

PROGRAMME NAME

05:30    

Arrival of continuity presenter(s)

05:55

National anthem

05:56

Devotion

05:58

Welcome remarks and parade

06:00-06:03

News Summary

06:03-07:00

07:00-07:10

07:10-07:20

07:20-07:30

07:30-08:00

Good Morning Malawi

News Bulletin

Bwande

Newspaper Review

Sports Update

08:00-08:05

Nkhani Machidule

08:05-09:00

Luso Latsopano

09:00-09.03

News Summary

09:03-10.00

Kuimba mu Africa(chich)

10:00-10:10

Nkhani Mwatsatane tsatane

10:10-11:00

 Luso
Lakwathu
 (Home Talent)

11:00 -12:00

Amayi Mwakonzanji

12:00 -12:10

News Bulletin

12:10-14:00

Easy Listening at lunch

14:00 -14:03

News Summary

14:03-15:00

Nyimbo za ku Malawi

15:00-15:10

Nkhani mwatsatane tsatane

15:10-15:30

Commercials

15:30-16:00

Tidziwe za Umoyo

16:00-16:05

Nkhani mwachidule

16:05-17:00

Ride with MIJ

17:05-18:00                                            

Dansi

18:00-18:10

News Bulletin

18:10-19:00

Democracy Forum

19:00-19:10

Nkhani mwatsatane tsatane

19:10-19:45

Tidziwe za Umoyo

19:45-20:00

Sports Review

20:00-20:10

News Round up

20:05-20:30

Business Transaction

20:30-21:00

Zatani

21:00-21.10

CLOSE DOWN

21:10-22:00

Memories with Stanley(recorded)

22.00- 23.00

Memories with Stanley

23:00-00.00

Memories with Stanley

00.0-       05.30

Music Interlude